Literatuur

Problemen laten bij wie ze horen
Auteurs:  G.B. Lundberg & Joy Saunders.

De hele wereld op je schouders? Velen van ons gaan gebukt onder het gevoel dat het onze verantwoordelijkheid is om naasten te helpen hun problemen op te lossen. Gary Lundberg en Joy Saunders zijn ervan overtuigd dat het beter is deze last niet op je schouders te nemen. Zij laten zien hoe je in moeilijke situaties helderheid en luchtigheid kunt brengen. Door de vaste patronen van ‘klaaggesprekken’ te doorgronden, leer je al snel hoe je anderen kunt helpen door begrijpend te luisteren. En door hen de ruimte te geven zélf hun problemen op te lossen, zal je eigen leven vrolijker, productiever en plezieriger worden.

Moeten maakt gek
Auteurs:  Albert Ellis & Wouter Backx.

‘Emoties leiden tot op grote hoogte een eigen leven. De auteurs laten ziend at allerlei gevoelens en het negatieve zelfbeeld dat wij vaak hebben van onszelf berusten op self talk. Wat is aangeleerd kan in principe ook worden afgeleerd, mits we messcherp analyseren wat er aan de hand is.´- Piet Vroon

Hoe komt het dat op sommige momenten alles hopeloos en uitzichtloos lijkt en we geen kant meer op kunnen? De Rationeel – Emotieve Therapie (RET) geeft een duidelijk antwoord: dat doen we zelf. We denken onszelf als het ware de put in: we stellen ons verkeerd op tegenover de onaangename kanten van het leven. Op een andere manier gaan denken en voelen, is niet gemakkelijk en vereist veel oefening.  In “Moeten maakt gek” wordt een en ander stapsgewijs duidelijk gemaakt en is veel plaats ingeruimd voor zelfwerkzaamheid: oefeningen en opdrachten helpen de lezer om zijn of haar emotionele lot in eigen hand te nemen.

Albert Ellis, een van de invloedrijkste psychotherapeuten van deze tijd, is de grondlegger van de Rationeel-Emotieve Therapie. Ellis is de oprichter van het Institute for RET in New York, thans Albert Ellis Institute geheten.

Wouter Backx werd door Albert Ellis getraind in de RET en is Fellow of the Albert Ellis Institute in New York en gekwalificeerd supervisor in de RET. Hij studeerde af in de klinische en theoretische psychologie en is verbonden aan het Instituut voor Rationeel-Emotieve Training te Haarlem.

Het slimme onbewuste
Auteur: A.P. Dijksterhuis.

Waarom helpt nadenken vaak niet bij het nemen van beslissingen? Waarom vinden we een liedje dat al weken op nummer 1 staat in de hitlijsten leuker dan een liedje dat we voor het eerst horen? En hadden Mozart en Einstein een beter functionerend bewustzijn dan wij, of was het hun onbewuste dat hen tot genieën maakte? We plaatsen het bewustzijn op een voetstuk, zien het als de kroon op de evolutie en denken dat het ons onderscheidt van andere dieren: dat het ons verstandig en rationeel maakt, dat het de baas is in ons brein en dat het ons gedrag stuurt. Ons onbewuste daarentegen zien we als ondergeschikt. Het is niet meer dan een hulpje van het bewustzijn. Freud zag het al als een vergaarbak van ellendige herinneringen en dierlijke driften die door het bewustzijn beteugeld moeten worden.

Het slimme onbewuste laat zien dat deze zienswijze onzinnig is en dat juist het onbewuste allesbepalend is. Ons onbewuste stuurt (met een verwerkingscapaciteitdie ongeveer 200.000 keer zo groot is als die van het bewustzijn) ons gedrag, ons denken en onze gevoelens. Ap Dijksterhuis weet op verbluffend heldere wijze duidelijk te maken hoe menselijk gedrag werkt.

Ap Dijksterhuis (1968) is hoogleraar psychologie van het onbewuste aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij heeft veel gepubliceerd over het onbewuste, onder meer in het gezaghebbende Science. Zijn werk krijgt veel aandacht en werd meerdere malen besproken in The New York Times. Hij won verschillende wetenschappelijke prijzen, waaronder de prestigieuze Early Career Award van de American Psychological Association. In 2005 kreeg hij een vici-subsidie, de grootste wetenschappelijke subsidie van NWO.

‘Dijksterhuis krijgt de prijs voor geweldig creatief onderzoek naar de rol van automatische en onbewuste processen. Hij leidde zijn generatie met de introductie van een opmerkelijk aantal vindingrijke paradigma’s dat een tipje van de sluier oplicht en de onbewuste bronnen van menselijk denken en doen onthult.’
apa-juryrapport

Ruimte voor jezelf
Handboek voor persoonlijke vrijheid
Auteurs:  Fred Sterk & Sjoerd Swaen.

De moderne prestatiemaatschappij stelt steeds hogere eisen aan ons. In dit boek gaan de auteurs in op het omgaan met sociale druk, prestatie- en informatiestress vanuit verschillende invalshoeken. Centraal staat de vraag: Hoe kun je meer psychologische ruimte voor jezelf creëren? Innerlijke ruimte maak je door persoonlijke bronnen van spanning of struikel-blokken op te ruimen. Ruimte om je heen maak je door bewust te kiezen voor je wensen, prioriteiten en grenzen te stellen zonder muren op te bouwen. Ruimte voor jezelf is van groot belang. Want hoe kleiner de ruimte voor jezelf en voor wie je echt bent, hoe groter de kans wordt datje vastloopt in problemen als obsessies, dwangmatig gedrag, pijn en perfectionisme.

Herkenbare voorbeelden, tips en technieken om ruimte voor jezelf te creëren komen aan bod. Dit boek maakt het mogelijk meer van het leven te genieten, meer op je eigen kompas te varen en te blijven vertrouwen op je eigen kracht!

Praktische zelfhypnose voor iedereen
Auteurs: Dr. Brian M. Alman & Peter T. Lambron.

Zelfhypnose of autogene training is niet magisch of occult, maar een vaardigheid die bijna iedereen kan leren. Dit boek biedt een volledige handleiding voor het leren en toepassen van zelfhypnosetechnieken, Het leert je hoe je zelfhypnose kunt gebruiken om specifieke veranderingen in jezelf tot stand te brengen: een einde te maken aan ongewenste gewoontes, hoofdpijn te voorkomen, spanningen te verminderen of pijn te bestrijden. Wil je je besluitvaardigheid vergroten en je concentratievermogen verhogen? Je fysieke prestaties verbeteren? Beter leren communiceren in persoonlijke relaties? Dit boek legt zeer gedetailleerd uit hoe je je vermogen tot zelfhypnose kunt ontwikkelen om deze doelen te bereiken. Het is geschreven in een heldere, begrijpelijke taal met veel voorbeelden.

Uit het voorwoord:
‘De meeste boeken over zelfhypnose bieden de lezer een strak programma waarbinnen weinig variatie mogelijk is. Dit boek is anders. Het is een overzichtelijk instructieboek voor het aanleren van zelfhypnosetechnieken, die voor allerlei doeleinden gebruikt kunnen worden, Dr. Alman laat keer op keer aan zijn lezers zien hoe zij zijn programma kunnen aanpassen aan hun eigen situatie, hun eigen behoeften en interesses. Dit is nog niet eerder zo duidelijk gedaan.’ – Prof. dr. Onno van der Hart, Nederlandse Vereniging voor Hypnotherapie.

Wanneer koesteren hoop betekent
Auteur:  John Bradshaw.

Bij onze geboorte zijn we nog een onbeschreven blad. Dat onbeschreven blad, het kind in jezelf, zoals Bradshaw het noemt, wordt tijdens het opgroeien vaak verwond door bijvoorbeeld verlatenheid of een slecht functionerend gezinsverband. Dit leidt tot gevoelens van eenzaamheid, onzekerheid en verdriet. In ons verdere leven blijven wij functioneren volgens de patronen van deze scheefgegroeide ontwikkeling. Eenmaal volwassen uit zich dat in verslavingen, destructief gedrag, problematische relaties en verlies van energie.

De bekende Amerikaanse psycholoog John Bradshaw ontwikkelde een therapie die erop is gericht in contact te komen met je oorspronkelijke ik. Deze therapie geeft een gevoel van thuiskomen. Door het herstellen van de relatie met het kind in jezelf kun je de wonden helen en de gemiste ontwikkelingen inhalen. Met praktische oefeningen en voorbeelden leer je het kind in jezelf te vinden, te herstellen, vast te houden, te koesteren en te beschermen. Op die manier maak je voor jezelf een nieuwe start mogelijk op weg naar een gelukkiger leven.

De Wijsheid van het Enneagram
Auteurs:  Don Richard Riso & Russ Hudson.

Het enneagram gebaseerd op negen duidelijk omschreven persoonlijkheidstypen, is een van de populairste systemen voor zelfkennis. Don Riso en Russ Hudson, auteurs van het standaardwerk Enneagram Basisboek, introduceren De wijsheid van het enneagram een nieuwe, krachtige manier om het enneagram te gebruiken als een instrument voor persoonlijke transformatie en ontwikkeling.

Het enneagram wijst de weg naar het slechten van onze innerlijke barrières, het aanboren van unieke talenten en het ontdekken van onze diepste drijfveren.

Boosheid de baas
ACT, Een nieuwe methode om ergernis en frustratie in de hand te houden.
Auteur:  G. Eifert.

Veel mensen hebben last van boosheid. Misschien niet eens zozeer omdat ze zo vaak boos zijn, maar wel omdat de effecten van boosheid groot zijn. Een woedeaanval kan behalve iemands dag ook de samenwerking ernstig verstoren, een relatie onder hoge druk zetten of zelfs iemands leven verpesten.

Helaas hebben de meeste methoden om boosheid te lijf te gaan weinig succes. Boosheid is een dermate intense en moeilijk te beheersen emotie dat de meeste mensen na enige tijd toch weer in hun oude gedrag vervallen. Het boek “Boosheid de baas” biedt een aanpak die wel helpt. Aan de hand van een revolutionaire, nieuwe methode, de Acceptance and Commitment Therapy (ACT), leert de lezer zijn boosheid in eerste instantie te accepteren. Het zinloze gevecht om boosheid en woede te voorkomen, leidt namelijk vaak alleen maar tot nog meer frustratie.

Praktische technieken gebaseerd op mindfulness helpen je om gevoelens van boosheid en frustratie niet te veroordelen, maar erdoorheen te kijken en voor ogen te houden wat er werkelijk toe doet in je leven. Met behulp van vele oefeningen leer je vervolgens om niet meteen op deze gevoelens te reageren. Boosheid de baas biedt een zeer effectieve methode waardoor niet langer boosheid en woede, maar jijzelf weer greep hebt op je leven!

Bestaansleegte
Auteur: Monique de Heij
‘Bestaansleegte’ gaat over twee leegtes waar we ons voortdurend tussen bewegen en die een cruciale rol spelen in ons leven. Het is een spanningsveld tussen bestaan en niet-bestaan, tussen het vormen van een identiteit en de angst om deze te verliezen. We staan er niet altijd bij stil, maar met een identiteit houden we ons staande in het leven. Helaas zijn er ook mensen die hier geen evenwicht in kunnen vinden. Veelal omdat zij in de kinderjaren onvoldoende kans hebben gehad een zelfgevoel te vormen in een veilige hechting. Dit kan een voedingsbodem zijn voor psychiatrische nood en leiden tot bestaansleegte. Monique de Heij beschrijft deze leegte als een bewustzijnstoestand waarin zowel de identiteit, de overlevingsstijl als de bezieling dreigen op te lossen. Bestaansleegte is de tegenpool van Oerleegte, het domein van bezieling, overgave en inspiratie. Dat brengt de volgende vraag met zich mee: ‘Zou hechting bezieling bewerkstelligen, of is bezieling een autonoom fenomeen dat zonder menselijke identiteit kan functioneren?’ In ‘Bestaansleegte’ wordt het verband duidelijk tussen het symptoom leegte, hechting, identiteitsontwikkeling, bewustzijn, psychose en bezieling. Daarmee geeft Monique de Heij zowel de Helper als de Vrager en zijn omgeving een handreiking om de bestaansleegte te begrijpen, te verdragen en te overwinnen. De auteur doet dit door autobiografische elementen, filosofische beschouwingen en praktijkvoorbeelden af te wisselen.