Psychotherapie

Psychotherapie bij praktijk Intermezzo is persoonlijk, betrouwbaar, praktisch en effectief. Daarbij worden interventies gebruikt vanuit de hypno-psychotherapie. Dat wil zeggen dat er wordt gewerkt met het onderbewuste. Dit kan worden ingezet om beter in contact te komen met je kwaliteiten, vroegere ervaringen en je gevoelens en gedachten die je in het dagelijks leven kunnen beperken.

Daarnaast maakt Intermezzo gebruik van inzichten en interventies uit verschillende psychotherapeutische disciplines die bijeen worden gebracht in een afgestemd werkmodel, dat jou het meest effectief helpt je probleem of vraagstuk aan te pakken. Een belangrijk uitgangspunt van de therapie is namelijk dat mensen alle benodigde hulpbronnen in huis hebben of kunnen ontwikkelen om de doelen te bereiken die hen voor ogen staan. Vaak ben je je echter niet bewust van de omvang van je eigen “schatkist” of lukt het niet om deze te ontsluiten.

Intermezzo werkt daarom met: