Praktijk Intermezzo

We lossen dagelijks onze problemen op, waarbij we bewust of onbewust gebruik maken van strategieën die we in de loop van ons leven hebben geleerd. Meestal kunnen we dat op eigen kracht. Soms zijn deze strategieën echter niet toereikend en kom je vast te zitten. Op zo’n moment is hulp van buitenaf- in de vorm van coaching of therapie wenselijk. Intermezzo is een praktijk voor coaching, psychotherapie en trainingen.

Coaching richt zich op psychosociale klachten die met een oplossingsgerichte kortdurende begeleiding aan te pakken zijn. Sommige klachten zijn echter niet makkelijk op te lossen. Anders dan bij coaching, worden binnen de psychotherapie oorzaken van klachten dieper onderzocht. Vaak wordt daarbij ook aandacht besteed aan het verwerken van zaken uit het verleden.

Bij Intermezzo wordt je uitgenodigd om opnieuw contact te maken met je innerlijke wereld en de vermogens die daarin opgeslagen liggen. Hierdoor ben je beter in staat je eigen hulpbronnen aan te boren en te gebruiken om je klachten op te lossen. Dit kunnen klachten zijn van fysieke, cognitieve, sociaal-emotionele en/of spirituele aard.