De ontdekking van de woordenschat

Hoe de woorden die u kiest uw gemoedstoestand kunnen veranderen.

Inge Schilperoord | Ode p. 143 januari /februari 2012

Uit een groot onderzoek in de jaren tachtig van de Amerikaanse psycholoog James Pennebaker kwam de relatie naar voren tussen ziekte en het geheimhouden van emotioneel ingrijpende ervaringen. Mensen die niet met anderen over hun ervaringen praten, zo bleek, hebben de grootste kans ziek te worden. Ook genezen zij minder snel en zijn hun sociale relaties zwakker. Dit geldt niet alleen voor traumatische ervaringen, maar voor alle gebeurtenissen die een emotionele impact op ons hebben, zoals geldzorgen, verlies of huwelijksproblemen.Of we nou professioneel schrijver zijn, of zomaar wat gedachten op papier zetten, dat een ‘losse’ manier van schrijven goed is voor onze creativiteit weten we intuïtief al eeuwen. Maar niet dat het zó goed voor ons is dat elke dag een kwartier ‘vrij schrijven’ ons kan helpen in de strijd tegen kanker, hoge bloeddruk, hartaanvallen en eenzaamheid.

Wetenschappelijk is het goed te onderbouwen waarom emotionele voorvallen ons van slag brengen: confrontatie met gevaar – ook iets wat je van slag maakt – brengt het lichaam een staat van alertheid, om zoveel mogelijk energie vrij te maken voor overleven. Hart gaat sneller kloppen, er komen stresshormonen vrij en het metabolisme en immuunfuncties worden even op een lager pitje gedraaid. Deze staat van paraatheid kan echter niet te lang duren, want dan gaan ze hun tol eisen op het lichaam. Het hart klopt te snel, het stuwt de bloeddruk op en het immuunsysteem verzwakt. Dat is precies wat er volgens Pennebaker gebeurt wanneer iemand zijn ‘emoties binnenhoudt’.

Het delen van ervaringen reduceert stress, helpt je grip te krijgen op wat er gebeurt, en brengt zo het lichaam terug in zijn ontspannen staat. Uit vele onderzoeken van Pennebaker en zijn collega’s bleek dat mensen die gestimuleerd werden hun emoties te delen, een daling in hun bloeddruk vertoonden en in de hoeveelheid van het stresshormoon Cortisol in het bloed. En ook het opschrijven van emoties heeft effect, zo bleek uit een serie onderzoeken van Pennebaker. Hierbij kreeg de helft van een grote groep mensen de opdracht iedere dag 15 minuten over iets ingrijpends te komen schrijven, terwijl de andere helft schreef over zomaar iets. Al binnen een maand waren duidelijke resultaten te zien. De eerste groep bleek minder aspirine te slikken, zich beter te voelen en beter te functioneren op het werk en qua studieresultaten. De onderzoeken werden herhaald met uiteenlopende groepen mensen, en steeds bleek de groep die schreef over emotioneel ingrijpende ervaringen hier significant beter van te worden. Dit was ook meetbaar in een lagere hartslag en bloeddruk, minder Cortisol en sterker werkende T-cellen die nodig zijn voor een effectief immuunsysteem.

Bij verder onderzoek ontdekte Pennebaker daarnaast dat ook het soort woorden dat iemand kiest veel zeggen over hoeveel baat hij/zij heeft bij het schrijven. De woordkeus blijkt een belangrijke factor in de verwerking van de gebeurtenissen. Het soort woorden dat iemand kiest is een signaal van de balans tussen je emoties uiten en er afstand van nemen.

Lees over deze onderzoeken verder in het januari/februarinummer 2012 van Ode.

Auteur: Jacqueline Siksma

Ik ben Jacqueline Siksma. Werken met mensen is mijn passie. Als afgestudeerd orthopedagoge voltooide ik de opleiding Integratieve Psychotherapie en leerde mensen op een respectvolle, gelijkwaardige en effectieve manier te begeleiden. Ik vind het elke keer weer bijzonder om samen met mijn cliënten hun innerlijke wereld te verkennen, op bewust en onderbewust niveau, en op zoek te gaan naar zijn/haar persoonlijke hulpbronnen. Elke keer ben ik weer verwonderd over hoe krachtig en inventief mensen zijn en hoe zij zelf de oplossingen vinden die het best bij hen passen. Ik voel me een bevoorrecht mens om mensen te mogen begeleiden bij hun persoonlijke veranderingsproces!

Reacties gesloten.